www.officenotlari.com

Tag Archive

ileofficenotlari

D-Resort Grand Azur Marmaris

D-Resort Grand Azur Marmaris

D-Resort Grand Azur Marmaris

D-Resort Grand Azur Marmaris

D-Resort Grand Azur Marmaris

D-Resort Grand Azur Marmaris

D-Resort Grand Azur Marmaris

D-Resort Grand Azur Marmaris

D-Resort Grand Azur Marmaris

D-Resort Grand Azur Marmaris

D-Resort Grand Azur Marmaris

D-Resort Grand Azur Marmaris

D-Resort Grand Azur Marmaris

ileofficenotlari

Match ( Kaçıncı ) Fonksiyonu Temel Kullanımı

Aradığımız değerin kaçıncı satır veya  sütunda olduğunu bulmamızı sağlayan bir fonksiyondur, genelde tek başına kullanımlarda çok işlevsel değildir.

İndis, dolaylı gibi fonksiyonlarla daha sık kullanılır. Bu fonksiyonun Türkçesi “kaçıncı” dır.

Fonksiyonumuzun  3 parametresi vardır.

Lookup_value(Aranan_Değer) : Hangi kelimeyi, hücrede ki değeri, metni arıyorsak onu seçmeliyiz, fonksiyonun içerine çift tırnak içerisinde metin (“metin”)sabit olarak da verilebilir.

Lookup_array (Aranan_Dizi)   : Aranan değerin, nerede, hangi dizinde aranacağını seçeriz.

Match Type (Eşittir_tür)             :  Burada 0 , 1, -1 değerlerini kullanabiliriz. Genellikle 0 değeri kullanılmaktadır.

0 ( Exact Match ) :  değeri bire bir eşleme işin kullanılır, Aranan değerin birebir aynısını bulup, onun hangi satır veya sütunda olduğunu bulup satır veya sütun sayısını verir.

1 ( Less Than ) :  Lookup_Value’ dan küçük veya eşit değerin olup olmadığına bakar, değer varsa onu getirir ;değer yoksa en küçük veya eşit değeri sonuç olarak getirir. ÖR : 25 değerini arıyoruz, 25 değeri varsa, o değerin hangi sütun veya satırda olduğunun sonucunu getirir. Değer yoksa o değere en yakın, en küçük değerin sütun veya satır sayısını verir.

-1 (Greater Than) :  Lookup_Value  da aranan değerin büyük veya eşit olma durumunda kullanılır, Aranan değer aranan tabloda varsa o değeri, yoksa tabloda bulunan, aranan değere en yakın büyük değerin bulunduğu satır veya sütün numarasını verir.

Match Fonksiyonu ile bir değeri bulmasını istiyorsak,aranan liste de o değerin tekrar etmediğinden emin olmamız gerekir, çünkü  listede de aynı değerden iki tane varsa, ilk değeri sonuç olarak getirir, aranan değer listede yoksa N/A hatası üretir. 2. Değeri bulmak için başka formülasyonlar kurulmalıdır.

Match fonkisyonunun 3. Parametresi olan Match_type değerine hiç bir değer girişi yapılmazsa, fonksiyon o parametre de 1  değeri varmış gibi işlem yapar.

Match (Kaçıncı) Fonksiyonunu bir örnekle açıklamamız gerekirse aşağıdaki video’yu inceleyebilirsiniz.

Match ( Kaçıncı ) Fonksiyonu Temel Kullanımı

ileofficenotlari

Offset() – Kaydır() Excel Fonksiyonu_Temel Kullanımı


Öncelikle Offset Fonksiyonun işlevinden biraz bahsedelim. Offset(Kaydır) fonksiyonu bir aralık tanımlar, belirtilen adresin üzerinden dinamik olarak değerleri okur.

Offset (Kaydır) Fonksiyonu çok kullanışlı ve başka fonksiyonlarla iç içe kullanıldığında daha dinamik olarak işinize yarayacak bir fonksiyondur. Dinamik adlar tanımlayarak, dinamik grafikler oluşturabilirsiniz. Ama şimdilik basit bir anlatımla konuyu anlamanızı sağlamak istiyorum.

Yukarıdaki resimden de inceleyebileceğiniz gibi ilk olarak basit bir örnek oluşturdum ve bu kullanımdan bahsedeyim. (Anlaşılmasının kolay olması, basit, genel kullanımını kavramak için verilen bir örnektir.)

Örneğimiz şu şekilde; Personellerimizin bilgileri var ve personellerin numaralarını girdiğimizde diğer kişisel bilgilerine ulaşabileceğimiz bir formüle ihtiyacımız var. Birçoğunuzun Vlookup’la yaparız dediğini duyar gibiyim. Elbette ki bu örnek için vlookup kullanabilirsiniz. Ama Personel No’nun en sağda veya ortalarda bulunduğunu var sayarsanız vlookup’ta işe yaramayacaktır. Ve personel numarasına dikkat ederseniz küçükten büyüğe doğru sıralı bir sayı grubudur. Bu örnekte, aslında küçük bir hile yaptım, personel numarasını satır numarası gibi kullandım J ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. F2 hücresi içerisine aradığınız personelin numarasını girerek. Ödenecek maaşını ve Adını bulduğumuzu görebilirsiniz.

Offset fonksiyonun 5 parametresi vardır. Bu örnekte 3 parametreyi kullanacağız,

Reference = Başlangıç Noktası (A1 hücresinde imleci bırak)

Rows = İmlecinizin kaç satır aşağıya ya da yukarıya gideceği, başlangıç için verilen referans numarasından sonra saymaya başlar. (F2 hücresi içerisindeki değeri satır değeri olarak kullan J)

Cols = Kaç sütun sola ya da sağa gideceği belirtirsiniz. Başlangıç için verilen referans numarasından sonra saymaya başlar. (Bu ekran görüntüsünde 1 yazıyor yani bir sütun sola git )

Böylelikle satır ve sütun değerlerini vererek imlecin aktif olduğu yerdeki değeri sonuç olarak göstermiş olduk.

Rows’ daki değeri sabit verebileceğiniz gibi, bu örnekte de gördüğünüz gibi aslında personel numarasını satır numarası olarak kullanmıştık, başka bir hücreden de referans alarak kullanıla biliniyorsunuz.

Bu örnekte kullanılan öğrenci numaraları sıralı sayılar olmasaydı; Offset fonksiyonu pek dinamik bir fonksiyon olmayacaktı, yani verinin kaçıncı satır da bulunduğuna gidip baktıktan ve satır numarasını kendimiz girdikten sonra fonksiyonun amacı ne dediğinizi duyuyorum. İşte o zaman daha komplex bir kullanımla karşımıza gelecektir bu fonksiyon.

ileofficenotlari

ISFORMULA fonksiyonu

Excel 2013`le hayatımıza giren bir fonksiyonda Isformula fonksiyonu oldu, hücrede formül olup olmadığının kontrolünü yapıp True, False sonucu verebilen bir fonksiyon, yararlı bir fonksiyon olmuştur.

 

 

 

 

 

İlerleyen zamanlarda bu fonksiyonla ilgili örnek paylaşıyor olacağım..