www.officenotlari.com

Tag Archive

ileofficenotlari

Word ile PDF Açma ve Düzenlemek

Paragraf, liste ve tabloları tıpkı alışılmış Word belgeleri gibi düzenleyebilecek. Word’ün içine alıp harika görünmesini sağlayabileceksiniz.

Word 2013 ile en önemli yeniliklerden biri de PDF dosyaları üzerinde çalışma olanağı sunmuş olmasıdır.

Daha önceki sürümde(Word 2010 – 2007) belgelerimizi PDF formatında kaydedilebiliyor ancak PDF dosyaları üzerinde değişiklik yapamıyorduk.

Artık PDF belgelerimizi rahatlıkla Word 2013 içerisinde açıp, değişiklik yapabilirsiniz.

Word’ü açıyoruz, FILE(Dosya) > OPEN(Aç) diyerek PDF dosyalarınızı normal Word dokumanı açıyormuş gibi açabilirsiniz ve PDF dosyalarının üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Fakat ilk olarak belgenin güvenilir bir kaynaktan olduğunu belirtmeniz gerekmektedir.

Aşağıdaki şekilde de gösterdiğim gibi Enable Editing seçeneğini tıklarsanız düzenleme ekranına geçebilirsiniz.

Enable Editing

Yukarıdaki menülerden View >  Edit Document  komutunu tıklayarak belgeyi düzenleyebiliriz.

edit